Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy w Boniewie31.05.2023

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy w Boniewie

31.05.2023

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy w Boniewie

Na dzień 19 czerwca 2023 r. zaplanowano obrady XLII Sesji Rady Gminy w Boniewie


W porządku obrad przewidziano, m.in. następujące punkty:


– Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Boniewo za 2022r.”,


– Debata nad „Raportem o stanie Gminy Boniewo za 2022 r.”


Zgodnie z art. 28 aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.


Jednocześnie, w myśl art. 28 aa ust. 7 i ust. 8 cytowanej ustawy, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, które powinno być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. do 18 czerwca 2023 roku.


Z treścią „Raportu o stanie Gminy Boniewo za 2022 r.” można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Boniewie, pok. Nr 10 w godzinach urzędowania. Ponadto „Raport o stanie Gminy Boniewo za 2022 r.” został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Boniewie: www.bip.boniewo.pl oraz stronie gminy www.boniewo.pl.


W celu zatem ułatwienia mieszkańcom Gminy Boniewo skorzystania z przysługującego prawa zabrania głosu w debacie oraz zapoznania się z treścią raportu, poniżej zamieszczono do pobrania wzór zgłoszenia do udziału w debacie oraz odnośnik do „Raportu o stanie Gminy Boniewo za 2022 r.”.

raport cześć I.pdf (10905kB) pdf   raport cześc II.pdf (4437kB) pdf   Zgłoszenie-do-udziału-w-debacie.docx (12kB) word

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Adam Ciesielski (31 maja 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 maja 2023, 18:51:40)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (2 czerwca 2023, 11:14:13)
Zmieniono: korekta daty sesji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 128