sprzedaż końcowa paliwa stałego po preferencyjnych cenach z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy16.05.2023

sprzedaż końcowa paliwa stałego po preferencyjnych cenach z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy

16.05.2023


Boniewo, 16.05.2023 r.
Wójt Gminy Boniewo
ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo
 
 
INFORMACJA
 
W związku z wejściem w życie zmian do ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z późn. zm.)Gmina Boniewo informuję, że będzie realizowała sprzedaż końcową paliwa stałego po preferencyjnych cenach z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy.
 
1) Termin składania wniosków o zakup wyznacza się od 16.05.2023 r. do 30.06.2023 r.
2) Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej wynosi200 ton.
3) Cena za tonę paliwa stałego wynosi 1 850,00 zł.
 
Informujemy, iż do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ww. ustawy.
 
Zakupu węgla mogą dokonać również osoby spoza gminy Boniewo, przy czym do wniosku winny dołączyć zaświadczenie stanowiące o tym, iż są uprawnione do dodatku węglowego, wydane przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
 
Wnioski o zakup rozpatrywane będą przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
  informacja .pdf (400kB) pdf
 
Marek Klimkiewicz
Wójt Gminy Boniewo
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 maja 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 maja 2023, 20:02:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 403