„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo w latach 2021-202303.08.2021

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo w latach 2021-2023

03.08.2021


   ZPiPF. 6230-1/2021                       Boniewo, dnia  30 lipca 2021 r.
 
                                                                                      
ZAPYTANIE OFERTOWE                                        
  
     ZADANIE: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Boniewo w latach 2021-2023”
 

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Boniewo
ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo
Sekretariat@ug.boniewo.pl
 
Realizacja zamówienia będzie współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zamawiający uzależnia udzielenie zamówienia od uzyskania ww. środków.

zapytanie ofertowe (324kB) pdf   załaączniki (11kB) word   załącznik nr 2 do zapytania.docx (17kB) word


zestawienie złożonych  ofert  AZBEST zestawienie ofert.pdf (28kB) pdf

Unieważnienie postępowania  unieważnienie.pdf (321kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (3 sierpnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 sierpnia 2021, 09:44:22)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (30 sierpnia 2021, 13:06:53)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 141