Raport o stanie Gminy za 2020 rok 28.05.2021

Raport o stanie Gminy za 2020 rok

28.05.2021

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w Boniewie  ;raport o stanie Gminy Boniewo za rok 2020  rok. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy Boniewo  pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20  osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy  planowana jest na 30 czerwca 2021 roku .

Raport 2020.pdf (4435kB) pdf   wzor-zgloszenia-na-debate-dotyczaca-raportu-o-stanie-gminy.docx (13kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 maja 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 maja 2021, 13:19:18)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (21 czerwca 2021, 17:18:27)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 410