Satwki opłat za wodę i ścieki 08.01.2021

Satwki opłat za wodę i ścieki

08.01.2021


Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.RET.070.1.450.4.2018 z dnia 18.12.2018 r. w okresie od 24.01.2021 r. do 24.01.2022 r. wielkość cen i stawek opłat za wodę i ścieki kształtuje się odpowiednio:

  - cena za m3 wody wynosi 1,97 zł netto,
  - cena za m3 ścieków wynosi 4,07 zł netto.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor RZGW Anna Łukaszewska-Trzeciakowska (8 stycznia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 stycznia 2021, 15:31:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87