Raport o stanie Gminy Boniewo za rok 2019 rok 28.05.2020

Raport o stanie Gminy Boniewo za rok 2019 rok

28.05.2020


Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w Boniewie  raport o stanie Gminy Boniewo za rok 2019 rok. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy Boniewo  pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20  osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy  planowana jest na                            30 czerwca 2020 roku godz. 10:00 .

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2020 roku do godziny 14.00 sekretariat urzędu gminy Boniewo ul. Szkolna 28, Boniewo


Raport Raport_.zip (7309kB) zip   wzor-zgloszenia-na-debate-dotyczaca-raportu-o-stanie-gminy.doc (43kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 maja 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 maja 2020, 21:34:22)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (3 czerwca 2020, 14:11:48)
Zmieniono: termin Sesji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 293