komunikat dotyczący pomocy suszowej 05.05.2020

komunikat dotyczący pomocy suszowej

05.05.2020


ARiMR: Pomoc suszowa - pierwszy etap kolejnej transzy zrealizowany   ARiMR zakończyła pierwszy etap wypłat pomocy suszowej z nowej puli środków – 280 mln.

Agencja w ciągu 6 dni przekazała na konta rolników 200 mln zł. Pomoc w pierwszej kolejności trafiła do tych producentów rolnych, których straty oszacowano do 5 tys. zł.  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencja wykonawcza, sukcesywnie – w miarę posiadanych środków – realizuje wypłatę pomocy suszowej. Pomoc wypłacana jest w oparciu o wytyczne, które ARiMR otrzymuje z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W ostatnim czasie ARiMR otrzymała 280 mln zł do rozdysponowania z tytułu ubiegłorocznej pomocy suszowej. W ciągu 6 dni na konta 100 tys. rolników przekazała blisko 200 mln zł.

Tym samym zakończyła pierwszy etap wypłat kolejnej transzy pomocy suszowej.   W ramach nowej puli otrzymanych środków, w pierwszej kolejności wsparcie zostało przekazane rolnikom, którzy wnioskowali o pomoc do 5 tys. zł.

Otrzymali oni dofinansowanie przyznane zgodnie ze złożonymi wnioskami.   Jednocześnie rozpoczęto już wypłatę drugiego etapu. W tej turze pomoc trafi do producentów rolnych, których straty oszacowano powyżej 5 tys. zł. Agencja zasili ich konta zaliczkami w wysokości 2,5 tys. zł.  
Po ubiegłorocznej suszy rolnicy złożyli prawie 355 tys. wniosków o odszkodowania z tytułu poniesionych strat na kwotę ponad 2,3 mld zł.   Pomoc suszowa przyznawana jest producentom rolnym, których średni roczny dochód z prowadzonej działalności rolniczej, w związku z wystąpieniem suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, obniżył się o ponad 30%.   

  Monika Galińska
Specjalista Informacja i Promocja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
 

metryczka


Wytworzył: Monika Galińska (5 maja 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 maja 2020, 07:52:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299