Legalność czynności podejmowanych przez organy władzy publicznej oraz wyznaczanie granic aktywności tych organów15.04.2020

Legalność czynności podejmowanych przez organy władzy publicznej oraz wyznaczanie granic aktywności tych organów

15.04.2020

Szanowni Państwo,
Każdy organ władzy publicznej wykonując zadania publiczne obowiązany jest działać wyłącznie w granicach obowiązującego prawa. Każde działanie władzy publicznej musi znajdować oparcie w przepisie prawa upoważniającym do podjęcia danego aktu prawnego. Zgodnie z treścią art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Przytoczona konstytucyjna zasada praworządności nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej. Zapewnia to legalność czynności podejmowanych przez organy władzy publicznej oraz wyznacza granice aktywności tych organów, poza które nie mogą wykraczać. O ile obywatel ma swobodę działania zgodnie z zasadą, że co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo, jest dozwolone, to organy władzy publicznej mogą działać tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia. Naruszenie zasady praworządności wiąże się z nieważnością podjętej czynności. Zasada legalizmu wyrażona w art. 7 Konstytucji RP tym samym przesądziła, że działanie organów władzy publicznej po pierwsze musi mieć podstawę prawną, po drugie musi mieścić się w granicach prawa... RIO_PN_073_3_2020-1.pdf (482kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Daniel Jurewicz (15 kwietnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 kwietnia 2020, 14:09:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 228