wprowadza się ograniczenia w wykonywaniu zadań Urzędu Gminy Boniewo17.03.2020

wprowadza się ograniczenia w wykonywaniu zadań Urzędu Gminy Boniewo

17.03.2020

ZARZĄDZENIE NR 7/ 2020
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 17 marca 2020 r.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020r., poz. 433) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się ograniczenia w wykonywaniu zadań Urzędu Gminy Boniewo:
1) urząd jest nieczynny dla interesantów;

2) pracownicy wykonują pracę w ograniczonym do minimum składzie, w tym z wykorzystaniem pracy zdalnej;

3) załatwianie spraw w urzędzie odbywa się drogą: telefoniczną - tel. 542840124, 542840181, 516168023, mailową - gmina.sekretariat@boniewo.pl, a także poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) możliwość osobistego załatwienia spraw w urzędzie dotyczy jedynie wydania/wymiany dowodu osobistego, a w przypadku innych pilnych spraw, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i umówieniu terminu;

5) warunkiem wejścia na teren urzędu dla osób wskazanych w pkt. 4 jest okazanie dokumentu tożsamości zawierającego zdjęcie oraz wpisanie do rejestru interesantów;

6) pracownicy urzędu oraz interesanci przed wejściem do budynku zostają poddani dezynfekcji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 r. do odwołania.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (17 marca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 marca 2020, 17:43:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236