Zorganizowanie warsztatów kulinarnych 04.06.2019

Zorganizowanie warsztatów kulinarnych

04.06.2019


Zdjęcie

Zorganizowanie warsztatów kulinarnych
 

Wójt Gminy Boniewo zaprasza do uczestnictwa w warsztatach kulinarnych  zorganizowanych w świetlicy wiejskiej Kaniewo . Okres realizacji projektu od 1 czerwca  2019  do stycznia 2020 roku
 
Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej wżyciu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD
 
Projekt ma na celu podjęcie  działań  w zakresie  organizowania  społeczności lokalnej  i animacji społecznej na obszarze  Gminy  Boniewo
 
Projekt skierowany jest  do osób pełnoletnich zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym  oraz do otoczenia tych osób.
Projekt będzie zarządzany przez Gminę Boniewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Boniewo .
 
W ramach  projektu zaplanowano następujące działania  merytoryczne :
 
1.    Spotkania z psychologiem spotkanie odbędą się  przed rozpoczęciem warsztatów w projekcie oraz po ich zakończeniu . Dwie godziny przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w projekcie i dwie godziny po zakończeniu ostatnich zajęć w projekcie . Formą zajęć będą zajęcia grupowe. Łącznie cztery godziny.
2.    Zorganizowanie warsztatów kulinarnych . Warsztaty będą prowadzone przez osobę posiadającą doświadczenie w tym zakresie , w ilości 84godzin . Zajęcia będą prowadzone w terminie od lipca do stycznia 2020 roku 3 razy w  miesiącu  po 4 godziny / 7 m-cy/ . 
 
3.    Dwa wyjazdy  do teatru/opery w Bydgoszczy  .
 
ZASADY  REKRUTACJI BENEFICJENTÓW:

I.             Dokumenty rekrutacyjne będą ogólnodostępne do pobrania na stronie internetowej gminy oraz w biurze projektu  Boniewo ul. Szkolna 28 pok.Nr 4
Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby pełnoletnie  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .
3, Do projektu zostaną również zakwalifikowane  osoby  z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .
 
 
II.            Osoby zostaną weryfikowane na podstawie :
1.    Oświadczenia o braku możliwości wykonywania , co  najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Dotyczy  osób niesamodzielnych ( powyżej 65 lat ).
2.    Stosowanych np. zaświadczeń/informacji / dokumentów z GOPS. Złożą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
3.    Oświadczenie o braku udziału w innym projekcie grantowym w ramach projektu grantowego LGD, złożą wszyscy beneficjenci projektu
4.    Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Boniewo złożą wszyscy beneficjenci projektu
5.    Oświadczenie , z których wynikać będzie powiązanie z danym beneficjentem złożą osoby  z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .
III.                Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie oraz spełniające wymagania pkt II rekrutacji proszone są o składanie formularzy rekrutacyjnych  w terminie do 17 czerwca 2019 roku pok. Nr 4 Urzędu Gminy Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo.  
W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników sporządzone zostaną listy rezerwowe.

W załączeniu dokumenty rekrutacyjne .

1.    Formularz rekrutacyjny formularz rekrutacyjny-1.docx (144kB) word
2.    Oświadczenie uczestnika zal._nr_6_do_umowy_-__wzor_oswiadczenia_uczestnika_projektu_9052e.docx (100kB) word
3.    Umowa uczestnictwa Umowa z uczestnikami-1.docx (75kB) word

Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (4 czerwca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 czerwca 2019, 13:05:16)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (4 czerwca 2019, 13:14:19)
Zmieniono: termin realizacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 131