Utylizacja AZBESTU – Procedura dofinansowania – 2019 rok 20.02.2019

Utylizacja AZBESTU – Procedura dofinansowania – 2019 rok

20.02.2019


WÓJT GMINY BONIEWO                             Boniewo, dnia 20.02.2019 r.
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
Utylizacja AZBESTU – Procedura dofinansowania – 2019 rok

 
            Informuję mieszkańców gminy, że przystępujemy do kolejnego naboru wniosków o przyznanie dofinansowania  przedsięwzięć związanych z realizacją usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
 
Dofinansowanie udzielane będzie na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu, oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
 
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie  50 %  kosztów związanych z demontażem,  transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.
Środki stanowiące  dofinansowanie pochodzić będą z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 
 
50 %  wyżej  wymienionych kosztów ponosić będzie  Wnioskodawca  /właściciel wyrobów azbestowych/.
 
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia jest złożenie :
 
•   wniosku o dofinansowanie na realizację prac związanych z demontażem,
    zabraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem azbestu,
•   kserokopii potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym we
    Włocławku w dziale budownictwa, zamiaru usunięcia wyrobów 
    zawierających azbest z budynku, lub kopii decyzji na wykonanie robót
    budowlanych w przypadku robót wymagających takiej decyzji,
•   kserokopii tytułu prawnego do nieruchomości objętej przedsięwzięciem.
 
Nabór wniosków prowadzony będzie w Urzędzie Gminy w Boniewie pokój numer 4  dział inwestycji  w terminie  do dnia  10 maja 2019 r.
 

                                                                              Wójt Gminy Boniewo
                                                                                Marek Klimkiewicz

Zarządzenie Zarządzenie Nr 3 azbest.doc (31kB) word
Regulamin  Regulamin azbetowy 2019.doc (26kB) plik
Wniosek wniosek azbest.pdf (640kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (20 lutego 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2019, 13:41:06)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2019, 13:45:49)
Zmieniono: zalacznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 220