obrady III sesji Rady Gminy Boniewo 17.12.2018

obrady III sesji Rady Gminy Boniewo

17.12.2018


INFORMACJA
 
W dniu 21 grudnia o godz. 11:30 odbędą się obrady III sesji Rady Gminy Boniewo w Hali Sportowej w Boniewie.

 
Proponowany porządek sesji
1.      Otwarcie.
2.      Wybór sekretarza sesji.
3.      Stwierdzenie prawomocności.
4.      Przyjęcie porządku obrad.
5.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.      Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na rok 2019.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019-2029.
9.      Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
12.  Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
13.   Interpelacje i zapytania radnych.
14.   Wolne wnioski i zapytania.
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (17 grudnia 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 grudnia 2018, 16:25:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198