Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały 31.08.2018

Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały

31.08.2018


Zdjęcie           ZdjęcieNazwa zadania : Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały , budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo.

Zadanie realizowane  z dofinansowanie środków „Gospodarka wodno-ściekowa”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym  inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 w wysokości 63, 63 % kosztów kwalifikowanych .Aktualnie trwają  roboty związane z realizacją zadania " Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały ".

W ramach zadania zostaną wybudowane cztery wielorodzinne oczyszczalnie ścieków w m. Osiecz Mały, Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki.

Planowany termin zakończenia zadania 28 września  2018 roku.

Celem operacji jest rozwój  infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Boniewo poprzez budowę wielorodzinnych  oczyszczalni ścieków w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały , budowę sieci wodociągowej  z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowę sieci wodociągowej- budowę węzłów wodociągowych na istniejących  rurociągach w gminie Boniewo .Zdzisława Bywalska

Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (31 sierpnia 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 sierpnia 2018, 11:04:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197