Wzrost konkurencyjności oraz zróżnicowanie działalności Przedsiębiorstwa Technologicznego „POLWIND


                                  
Nr TIiRG-7632-2/2011                                   Boniewo, dnia 23.05.2011 r.
 
 
P O S T A N O W I E N I E   
 
      
   Na podstawie  art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października  2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), a także  z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz.U.2000, Nr 98, poz. 1071  z późn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 14.03.2011 r.  w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia  pn. : „Wzrost konkurencyjności oraz zróżnicowanie działalności Przedsiębiorstwa Technologicznego „POLWIND” Sp. z o.o.w  Kaniewie  poprzez budowę Europejskiej Wioski Nauki„  realizowanego w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo, gm. Boniewo
 
odmawiam
 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia pn. „Wzrost konkurencyjności oraz zróżnicowanie działalności Przedsiębiorstwa Technologicznego „POLWIND” Sp. z o.o. w  Kaniewie poprzez budowę Europejskiej Wioski Nauki „ realizowanego na działce 97/1 w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo, gm. Boniewo.
 
 
Uzasadnienie :
 
       Przedsiębiorstwo Technologiczne „POLWIND” Sp. z o.o. Kaniewo 41, 87-890 Lubraniec, wnioskiem z dnia 14.03.2011 r, uzupełnionym pismem  w dniu 21.04.2011 r. wystąpiło   o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację zamierzenia pn. : „ Wzrost konkurencyjności oraz zróżnicowanie działalności Przedsiębiorstwa Technologicznego „POLWIND” sp. z o.o.  w Kaniewie poprzez budowę Europejskiej Wioski Nauki” realizowanego na działce 97/1 w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo, gm. Boniewo.
       Zgodnie z art. 59 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Katalog tych przedsięwzięć określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w  sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213,poz.1397).
       Po zapoznaniu się  z załączonymi do wniosku dokumentami , w tym kartą informacyjną
przedsięwzięcia , uzupełnioną pismem z dnia 21.04.2011 r. oraz pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku znak N.NZ-42-28-09/11 z dnia 13.04.2011 r. i postanowienia  znak WOO.4240.329.2011.BW.2 z dnia 5 maja 2011 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, stwierdzono że planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem wymienionym w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
     W związku z powyższym brak jest podstawy prawnej do prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na   środowisko dla powyższego zamierzenia.
 
 
Pouczenie :
 
Na niniejsze   postanowienie nie przysługuje zażalenie
 
Otrzymują :
1.Przedsiębiorstwo Technologiczne „POLWIND” Sp. z o.o. Kaniewo 41,
   87-890 Lubraniec.
 
Do wiadomości :
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
    Ul. Dworcowa 63,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, ul. Kilińskiego 16,
2. Strona internetowa www.bip.boniewo.pl,
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewie,
4. a/a
 

Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (24 maja 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 maja 2011, 15:10:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2598

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij