Usługi z zakresu psychologii II postępowanie

ZAPYTANIE OFERTOWEW związku z realizacją projektu pt. ,,Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko-pomorskiego”, w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający zaprasza do składania ofert przez osoby świadczące usługi z zakresu psychologii, które ukończyły studia psychologiczne z tytułem magistra psychologii  i posiadają co najmniej roczny staż pracy. Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi. Usługi będą świadczone w Dziennym Domu Pobytu Senior+ w miejscowości Boniewo, województwo kujawsko-pomorskie. zapytanie ofertowe psycholog.pdf (577kB) pdf

Wyniki naboru wykonawcy usług psychologicznych w Dziennym Domu Pobytu Senior+ w ramach projektu „ Ośrodki wsparcia pełne Werwy w województwie kujawsko-pomorskim”

W wyniku procedury naboru usług psychologicznych dla pensjonariuszy  Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Boniewie wpłynęła 1 oferta:
- Pana Konrada Kuczyńskiego zam. Kryńsk
Pan Konrad Kuczyński spełnia wszystkie wymagania formalnezawarte w ogłoszeniu o naborze.
 
 
 
Boniewo, dnia 10.10.2022r.


metryczka


Wytworzył: Anna Maciejwska Kierownik GOPS w Boniewie (20 września 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 września 2022, 19:05:59)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (24 października 2022, 18:48:54)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 414