Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prztrzenngo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prztrzenngo

uzgodnienie projektu Studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Uzgodnienie projektu Studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo [...]

projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo

Uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego  Gminy Boniewo  [...]

tekst studium

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarow [...]

metryczka