budżet 2016

budżet 2016

rozpatrzeniE i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2016 rok

  UCHWAŁA Nr XX/143/17 RADY GMINY BONIEWO  z dnia 21 kwietnia 2017 r.   w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2016 [...]

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok:1. Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo [...]

zmieniająca uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016 Na

Uchwała Rady Gminy Boniewo zmieniająca uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 57/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 57/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu  [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 51/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 51/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku  w sprawie zmiany budżetu [...]

UCHWAŁA NR XV/112/16 w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016-2025

UCHWAŁA NR XV/112/16RADY GMINY BONIEWOz dnia 14 listopada 2016 r.w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016-2025Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. [...]

UCHWAŁA NR XV/111/16 zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/111/16RADY GMINY BONIEWOz dnia 14 listopada 2016 r.zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. i [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 48/2016 z 25 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 48/2016 z 25 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2016 roku

Zarządzenie Wójta Gminy  Boniewo 49/2016 roku z 25 października 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2016 roku  [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 45/2016 w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016-2025

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 45/2016 w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016-2025  [...]

uchwała w sprawie zmiany budżetu

UCHWAŁA NR XIV/104/16 RADY GMINY BONIEWO z dnia 10 października 2016 r.zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016 [...]

Uchwała nr XIV/105/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boniewo na lata 2016-2015

Uchwała nr XIV/105/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boniewo na lata 2016-2015 [...]

UCHWAŁA Nr XIV/104/16 Zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016.

       UCHWAŁA Nr XIV/104/16        RADY GMINY BONIEWO          z dnia 10 października 2016 roku     Zmieniająca [...]

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu

        ZARZĄDZENIE NR 43/2016          WÓJTA GMINY BONIEWO          z dnia 30 września 2016 roku   w [...]

zmiana budżetu

  ZARZĄDZENIE NR 41/2016         WÓJTA GMINY BONIEWO          z dnia 23 września 2016 roku   w sprawie [...]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIEWO za I półrocze 2016 roku

SPRAWOZDANIE  Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIEWO za I półrocze 2016 roku: [...]

wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku

Uchwała Składu Orzekającego nr 7 o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016 roku [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 38/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 38/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2016 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 35/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2016 roku [...]

UCHWAŁA NR XIII/98/16 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016

UCHWAŁA NR XIII/98/16RADY GMINY BONIEWOz dnia 22 lipca 2016 r.zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwaleniabudżetu Gminy Boniewo na rok 2016Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. i [...]

zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016-2025

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 31/2016 z dnia 30 czerwca 2016 rok w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016-2025 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 30/2016 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 30/2016 w sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 28/2016 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 28/2016 w sprawie zmiany budżetu [...]

UCHWAŁA NR XII/93/16 RADY GMINY BONIEWO zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016

UCHWAŁA NR XII/93/16RADY GMINY BONIEWOz dnia 17 czerwca 2016 r.zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwaleniabudżetu Gminy Boniewo na rok 2016Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. i [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 21/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 21/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

UCHWAŁA NR XI/81/16RADY GMINY BONIEWO z dnia 31 marca 2016 r.zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016

UCHWAŁA NR XI/81/16 RADY GMINY BONIEWOz dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 17/2016 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2016 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 17/2016 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie podania  do publicznej wiadomości danych  dotyczących wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2016 roku [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 9/2016 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 9/2016 w sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 4/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016-2025

Zarządzenie  Wójta Gminy Boniewo 4/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016-2025  [...]

UCHWAŁA NR X/68/15 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016

UCHWAŁA NR X/68/15 RADY GMINY BONIEWOz dnia 30 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz lit i, pkt 10, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. [...]

Uchwała 10/WPF/2015 regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Uchwała 10/WPF /2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boniewo [...]

Uchwała 10/P/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Uchwała 10/P/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Boniewo na 2016 rok  [...]

projekt budżetu na 2016 rok oraz WPF 2016-2025

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ORAZ PROJEKT WPF 2016-2025 1. Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 51/2015 z 13 listopada 2015 roku projekt uchwały Rady Gminy Boniewo [...]

metryczka