PROW

PROW

"Budowa ujęcia wód podziemnych wraz z obudową w Żurawicach oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap IV na terenie gminy Boniewo „

"Budowa ujęcia wód podziemnych wraz z obudową w Żurawicach oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap IV na terenie gminy Boniewo „   Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu [...]

Budowa przydomowych-przyzagrodowych biologicznych oczyszczalni ścieków w raz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Boniewo".

7 września 2011 roku dokonano odbioru II etapu operacji pn. " Budowa przydomowych-przyzagrodowych biologicznych oczyszczalni ścieków w raz z infrastrukturą towarzyszącą na  terenie gminy Boniewo". Gmina na realizację operacji [...]

” Rozbudowa i remont budynku świetlicy pod potrzeby działalności społeczno- kulturalnej w miejscowości Lubomin „ oś LEADER

Aktualnie trwają prace budowlane związane z ” Rozbudową i remontem budynku świetlicy  pod potrzeby działalności społeczno- kulturalnej w miejscowości Lubomin „.Wykonawcą inwestycji jest MARINBUD Mariusz Robakowski Palczewo [...]

” Rozbudowa i remont budynku świetlicy pod potrzeby działalności społeczno- kulturalnej w miejscowości Lubomin „

Aktualnie trwają prace budowlane związane z ” Rozbudową i remontem budynku świetlicy  pod potrzeby działalności społeczno- kulturalnej w miejscowości Lubomin „.Wykonawcą inwestycji jest MARINBUD Mariusz Robakowski Palczewo [...]

” Rozbudowa i remont budynku świetlicy pod potrzeby działalności społeczno- kulturalnej w miejscowości Lubomin

Trwają  roboty budowlane związane z realizacją zadania "Rozbudowa i remont budynku świetlicy pod potrzeby działalności społeczno- kulturalnej w miejscowości Lubomin" . Operacja finansowana ze  środków [...]

Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy-Grójec

31 grudnia 2009 roku odbył się odbiór I etapu realizowanej inwestycji pn "Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy-Grójec o dł. 2672,36m".Inwestycja realizowana przy  dofinansowaniu środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w [...]

metryczka