Decyzje dotyczące ochrony środowiska archiwum

Decyzje dotyczące ochrony środowiska archiwum

z terenu działki oznaczonej nr 264 położonej w miejscowości Anielin

6131.99.2015                                         [...]

z terenu działki oznaczonej nr 62/5 położonej w miejscowości Łączewna

6131.92.2015                                         [...]

usuniecie krzewów Działki oznaczone nr 37, 2, 163/1

6131.15.2015                                         [...]

usuniecie drzew z terenu działki oznaczonej nr 121/2 położonej w miejscowości Sieroszewo

OP. 6131.143.2014                                      &nbs [...]

usunięcie drzew z działki oznaczone nr 21/2 i 21/3 położone są w miejscowości Grójczyk

6131.133.2013                                         [...]

usuniecie drzew z terenu działki oznaczonej nr 52/4 oraz krzewów z powierzchni 420 m2 z terenu działki oznaczonej nr 51/4.

OP. 6131.110.2014                                                Boniewo , dnia 16 września 2014 r.D E C Y Z J A     [...]

usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej nr 228/6 położonej w miejscowości Otmianowo,

OP. 6131.109.2014                                                                   [...]

usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej numerem 36 położonej w miejscowości Sarnowo

  OP. 6131.29.2014                                     &nb [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew z ciągu drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo - Cetty

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 95 w miejscowości Kaniewo gmina Boniewo

                                           [...]

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 112 w miejscowości Arciszewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 160 w miejscowości Arciszewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 10/3 w miejscowości Otmianowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek nr 71/4 i 63 w miejscowości Boniewo gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 60 i 68 w miejscowości Zurawice gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 49 w miejscowości Grójec gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 42 w miejscowości Łąki Wielkie gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 112 w miejscowości Michałowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 183 w miejscowości Mikołajki gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 116/2 w miejscowości Zurawice gmina Boniewo

Boniewo dnia 26.02.2013 r. DECYZJA Na podstawie art.83.1 i art.86.1 pkt 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) oraz art 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 84/2 i 79 w miejscowości Lubomin gmina Boniewo

Boniewo dnia 26.02.2013 r. DECYZJA Na podstawie art.83.1 i art.86.1 pkt 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) oraz art 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, [...]

wydanie decyzji na usunięcie 1 drzewa gatunek lipa drobnolistna z ciągu drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie

Boniewo dnia 04.02.2013 r. DECYZJA Na podstawie art.83.1 i art 86.1 pkt. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880) oraz art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 283 w miejscowości Otmianowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 158/4 w miejscowości Arciszewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 55/2 w miejscowości Grójczyk gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 273 w miejscowości Anielin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 88 w miejscowości Lubomin Leśny gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 63 w miejscowości Janowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 90 w miejscowości Arciszewo gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów z terenu działki nr 103 w miejscowości Lubomin Leśny gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 17/1 w miejscowości Sułkówek gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 140 w miejscowości Arciszewo gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 108/2 w miejscowości Łąki Markowe gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 91 w miejscowości Lubomin Leśny gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 107, 83, 84 w miejscowości Arciszewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 96 i 99 w miejscowości Łąki Markowe gmina Boniewo

Boniewo dnia  12.02.2013 r.           DECYZJA                 Na podstawie art.83.1 i art.86.1 pkt 4 i 8 ustawy z dnia 16 [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów z terenu działki nr 7 w miejscowości Arciszewo gmina Boniewo

Boniewo dnia  11.02.2013 r.         DECYZJA                 Na podstawie art.83.1 i art.86.1 pkt 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 64 w miejscowości Grójec gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 53/1 w miejscowości Boniewo gmina Boniewo

Boniewo dnia  12.02.2013 r.           DECYZJA                 Na podstawie art.83.1 i art.86.1 pkt 5 ustawy z dnia 16 [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 93 w miejscowości Lubomin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew oraz krzewów z terenu działek nr 51/2, 168, 26 w miejscowości Lubomin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 256 i 62 w miejscowości Anielin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 22 w miejscowości Grójec gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 170/1 w miejscowości Łąki Zwiastowe gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 6/2 w miejscowości Grójczyk gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 30 i 90/2 w miejscowości Lubomin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 222 w miejscowości Kaniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów z terenu działki nr 264 w miejscowości Anielin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów z terenu działki nr 50/1 w miejscowości Grójec gmina Boniewo

                                           [...]

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 96/1 w miejscowości Kaniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 53/1 w miejscowości Boniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 18 w miejscowości Łąki Wielkie gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 104 i 111 w miejscowości Łąki Markowe gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek nr 62/2 w miejscowości Grójczyk gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 8 i 9 w miejscowości Boniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 200/2 w miejscowości Kaniewo gmina Boniewo

Boniewo dnia  21.01.2013 r.         DECYZJA                 Na podstawie art.83.1 i art.86.1 pkt 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 103 w miejscowości Łąki Markowe gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 54 w miejscowości Osiecz Wielki gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 142 w miejscowości Arciszewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 31 w miejscowości Łączewna gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 154 w miejscowości Osiecz Wielki gmina Boniewo

Boniewo dnia  15.01.2013 r.           DECYZJA                 Na podstawie art.83.1 i art.86.1 pkt 13 ustawy z dnia 16 [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 16 w miejscowości Żurawice gmina Boniewo

Boniewo dnia 15.01.2013 r. DECYZJA Na podstawie art.83.1 i art.86.1 pkt 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) oraz art 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 25 w miejscowości Żurawice gmina Boniewo

Boniewo dnia 14.01.2013 r. DECYZJA Na podstawie art.83.1 i art.86.1 pkt 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) oraz art 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 59/1 w miejscowości Sułkówek gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr w miejscowości Boniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 30 i 27/3 w Lubominie gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 17 i 18 w miejscowości Grójczyk gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 109 w miejscowości Bierzyn gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 1/1 w miejscowości Boniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 42/2 w miejscowości Boniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 212/2 w miejscowości Kaniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 69 i 81 w miejscowości Łąki Markowe gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 76 w miejscowości Sarnowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 76/2 w miejscowości Grójczyk gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 42 i 43 w miejscowości Łąki Markowe gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 87 w miejscowości Łąki Zwiastowe gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów z terenu działki nr 12/2, 12/4 w miejscowości Boniewo gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 32 w miejscowości Łączewna gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 94, 98 w miejscowości Osiecz Mały

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 32 w miejscowości Grójczyk gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 53 w miejscowości Kaniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 132 w miejscowości Osiecz Wielki gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 16 w miejscowości Grójczyk gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 9,50,52 w miejscowości Łąki Wielkie gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 22 w miejscowości Jastrzębiec i Lubomin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 1 w miejscowości Sarnowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 101/10 w miejscowości Arciszewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 94, 1, 101 w miejscowości Lubomin Leśny gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 284/1 w miejscowości Otmianowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 269 w miejscowości Anielin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 10 w miejscowości Boniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 20/8 w miejscowości Otmianowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 42 w miejscowości Sułkówek gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 100 w miejscowości Sieroszewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 31/1 i 31/2 w miejscowości Osiecz Wielki gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 78 i 44 w miejscowości Łąki Markowe gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 40 w miejscowości Lubomin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 142 i124 w miejscowości Sarnowo gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 224/2 w miejscowości Mikołajki gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 130/13 w miejscowości Łąki Zwiastowe gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 63/4 w miejscowości Łączewna gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 18 w miejscowości Wólka Paruszewska gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działek nr 17/2 i 16 w miejscowości Lubomin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 152 w miejscowości Arciszewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 35/5 w miejscowości Łąki Wielkie gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 57/2 w miejscowości Grójczyk gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek nr 29 i 6 w miejscowości Paruszewice gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 158 w miejscowości Arciszewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 19/1 w miejscowości Wólka Paruszewska gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 74 w miejscowości Arciszewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 68/8 i 68/9 w miejscowości Łączewna gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 14 w miejscowości Sarnowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 220 w miejscowości Anielin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 26 i 31/3 w miejscowości Boniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działek nr 259 w miejscowości Anielin gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działek nr 196 w miejscowości Osiecz Wielki gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 195/1 i 164/1 w miejscowości Otmianowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 179/9 w miejscowości Mikołajki gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 252/1 w miejscowości Anielin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 95 w miejscowości Osiecz Wielki gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 264 w miejscowości Anielin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 163/1 w miejscowości Boniewo gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr w miejscowości Sułkówek gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek nr 146/11 i 26 w miejscowości Boniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 116 w miejscowości Zurawice gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach nr 86/2 i 87/2 w miejscowości Grójczyk gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 34/2 w miejscowości Lubomin Rzadowy gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 57/1 w miejscowości Lubomin Rządowy gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 63/12 w miejscowości Łączewna gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek nr 81 i 85 w miejscowości Biezryn gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 28 w miejscowości Łąki Wielkie gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 85 w miejscowości Lubomin Leśny gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 3/62 w miejscowości Łaczewna gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 64/3 i 64/6 w miejscowości Łączewna gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 26 w miejscowości Bnin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 63/14 w miejscowości Łączewna gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 210 w miejscowości Boniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 124 w miejscowości Łączewna gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 94 w miejscowości Kaniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach nr 9 i 221 w miejscowości Jastrzębiec gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 200/2 w miejscowości Kaniewo gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 124 w miejscowości Sarnowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 219 w miejscowości Boniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 12 w miejscowości Jastrzębiec gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach nr 162 i 94/2 w miejscowości Lubomin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 96 w miejscowości Łąki Wielkie gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 17 w miejscowości Kaniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy drodze gminnej Osiecz Wielki - Żurawice

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach nr 63 i 54 w miejscowości Lubomin Rządowy gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 63 w miejscowości Lubomin Rządowy gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 213/1 w miejscowości Mikołajki gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 10/3 w miejscowości Otmianowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 28 w miejscowości Bierzyn gmina Boniewo

                                           [...]

zmiana ostatecznej decyzji Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wydania zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Boniewo

Boniewo dnia 10.10 2010 r. DECYZJA Na podstawie art.155 ustawy z dnia 14.06.1060 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) po uzyskaniu zgody strony tj. [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 167/2 w miejscowości Mikołajki

                                           [...]

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 107 w miejscowości Łąki Wielkie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 88 w miejscowości łubom in Leśny gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działek nr 158/3 i 158/4 w miejscowości Arciszewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących na działce nr 56/1 w miejscowości Żurawice gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach nr 91/2 i 92/2 w miejscowości Otmianowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działek nr 85, 86, 87 w miejscowości Osiecz Wielki

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 63 w miejscowości Janowo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działek nr 80 w miejscowości Arciszewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 56 w miejscowości Sarnowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 22/2 w miejscowości Jerzmanowo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie działki nr 64 w miejscowości Grójec

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działek nr 269 w miejscowości Jerzmanowo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działek nr 16 w miejscowości Jastrzębiec

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 53 w miejscowości Łąki Zwiastowe

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 33 w miejscowości Bnin

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 1/2 w miejscowości Jastrzębiec

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 48 w miejscowości Arciszewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 259 w miejscowości Anielin

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 165 w miejscowości Bierzyn

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 118 w miejscowości Lubomin

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 142 w miejscowości Arciszewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących na działce nr 7 w miejscowości Arciszewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działek nr 39 w miejscowości Łączewna

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 77 w miejscowości Lubomin Leśny

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działek nr 53/1 i 54/1 w miejscowości Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 105/2 w miejscowości Czuple

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 31 w miejscowości Bierzyn

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 88 w miejscowości Łąki Markowe

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 52 w miejscowości Arciszewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 267/1 w miejscowości Grójec

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie działki nr 116 w miejscowości Grójec

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 170/1 w miejscowości Łąki Zwiastowe

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 32/36 w miejscowości Janowo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na terenie działki nr 159/1 w miejscowości Boniewo

                                         &nbs [...]

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 60/5 w miejscowości Otmianowo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działek nr 15, 17, 18 w miejscowości Łąki Wielkie

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 53 w miejscowości Lubomin

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew z ciągu drogi powiatowej nr 2914 C Lubraniec – Boniewo - Cetty

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działek nr 27 i 28/2 w miejscowości Janowo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działek nr 154,155,156 w miejscowości Osiecz Wielki

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 49/1 i 51/1 w miejscowości Boniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce nr 210 w Anielinie

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 20 w miejscowości Łąki Wielkie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 26/2 w miejscowości Sułkówek gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących na terenie działki nr 81 w miejscowości Lubomin Leśny

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 116 i 115/2 w miejscowości Lubomin Rządowy gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 56/1 w miejscowości Boniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 137/10 w miejscowości Osiecz Mały gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących na terenie działek nr 49 i 50/1 w miejscowości Grójec

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 95 w miejscowości Czuple gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 52 w miejscowości Osiecz Wielki

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 81 i 85 w miejscowości Bierzyn gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 195/1 i 164/1 w miejscowości Otmianowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działek nr 65/3 w miejscowości Grójczyk i 20/2 w miejscowości Grójec

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie konarów drzew rosnących w parku w Osieczu Wielkim wzdłuż drogi powiatowej

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 31/2 w miejscowości Łączewna gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 101/10 w miejscowości Arciszewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 112 w miejscowości Michałowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 142/2 w miejscowości Osiecz Wielki gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działek nr 29/3 i 29/7 w miejscowości Łączewna gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 201/2 w miejscowości Kaniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działek nr 63, 13, 71/4 w miejscowości Wólka Paruszewska, Boniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 245 w miejscowości Anielin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 62/2 w miejscowości Grójczyk gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 86 w miejscowości Boniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 34/4 w miejscowości Arciszewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 40/4 w miejscowości Grójec gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 78, 45, 44 w miejscowości Łąki Markowe gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew z terenu działki nr 116 w Żurawicach

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 23 w miejscowości Otmianowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 98/5 i 72/6 w miejscowości Grójczyk gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 190 w miejscowości Lubomin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 120 w miejscowości Michałowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 8 w miejscowości Sarnowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 63/20 w miejscowości Łączewna gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 167/2 w miejscowości Mikołajki gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 34 w miejscowości Grójczyk gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 61/2 w Grójczyku gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 201/4 w miejscowości Kaniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 9, 50, 52 nr 34 w Łąki Wielkie gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 50 w miejscowości Kaniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 81 w miejscowości Lubomin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew sztuk drzew z terenu działki nr 12 w Wólce Paruszewskiej

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 163/1 w miejscowości Boniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 193 w miejscowości Lubomin Rządowy gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 81 i 69 w miejscowości Łąki Markowe gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew sztuk drzew z terenu działki nr 130 w Bierzynie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 120/2 w miejscowości Żurawice gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 1/79 w miejscowości Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 22 w miejscowości Otmianowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 20 w miejscowości Lubomin Rządowy gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 247 w miejscowości Anielin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 32 w Łąkach Wielkich i nr 37 w Grójcu gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 40/4 w Grójcu

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 17/3 w miejscowości Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 116 w miejscowości Żurawice

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 85/2 w miejscowości Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 85/4 i 85/5 w miejscowości Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 149/1 w miejscowości Otmianowo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 60/2 w miejscowości Otmianowo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 89 w miejscowości Osiecz Mały

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 32 i 35/5 w miejscowości Łąki Wielkie

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 213/1 w miejscowości Mikołajki

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 108 w miejscowości Michałowo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 194 w miejscowości Bierzyn gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 230 w miejscowości Anielin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 217 w miejscowości Lubomin Rządowy gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 71/2 w miejscowości Grójczyk gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 6/2 w miejscowości Jastrzębiec gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 53/1 w miejscowości Janowo gmina Boniewo

                                           [...]

zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 237 w miejscowości Osiecz Wielki gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 144/3 w miejscowości Boniewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 86/2 w miejscowości Grójczyk gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 129 w miejscowości Arciszewo gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 128 w miejscowości Sarnowo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 5/1 w miejscowości Wólka Paruszewska gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 136/1w miejscowości Osiecz Wielki gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 42/2 w miejscowości Boniewo ul. Parkowa 9

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 48/7 w miejscowości Osiecz Wielki gmina Boniewo

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 47/1 w miejscowości Grójec gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 47/3 i 61/2 w miejscowości Arciszewo gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 22 w miejscowości Jastrzębiec gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 28 w miejscowości Bierzyn gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 56 w miejscowości Lubomin gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 161/3 w miejscowości Lubomin

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 34 w miejscowości Łubomin Rządowy

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 62/4 w miejscowości Łączewna

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 58/46 w miejscowości Łączewna

                                           [...]

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 270/3 w Otmianowie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 107 i 108 w miejscowości Łąki Zwiastowe

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 252/1 w Anielinie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 270 w Otmianowie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 270/3 w Otmianowie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 98/3 i 98/4 w Grójczyku

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 42 w Lubominie Rządowym

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 201 i 90/2 w Lubominie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 27/3 w Boniewie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 11/2 w Grójcu

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 37 w Arciszewie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 78/3 w Boniewie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 65 w Lubominie Rządowym

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztu drzew z terenu działki nr 248 w Anielinie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 5 w Otmianowie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 195/1 w Otmianowie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 187 w Osieczu Wielkim

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 58/2 i 58/3 w Lubominie Rzadowym

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 10/3 w Otmianowie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 112/1 w Żurawicach

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 183 w Mikołajkach

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 126 w Lubominie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 125 i 206 w Lubominie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 88 w Lubominie Leśnym

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 35 i 234 w miejscowości Osiecz Wielk

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 122 w Lubominie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu obiektu OSP Lubomin

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu działki nr 42 w miejscowości Łąki Zwiastowe gmina Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 23/1 w Żurawicach

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 46 w Otmianowie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek nr 13, 24 w Wólce Paruszewskiej oraz 58/1, 63, 71/7 w Boniewie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów z terenu działek nr 154/6 i 154/4 w Anielinie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 54, 63, 55 w Lubominie Rządowym

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu działki nr 88 w Łąkach Markowych

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 112/2 w Sieroszewie

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu działki nr 159/1 w Boniewie

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 269 w Jerzmanowie

Boniewo dnia  15.03.2011 r.     DECYZJA                 Na podstawie art.83.1 i art.86.1 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 52 w Arciszewie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 244/2

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek nr 123 i 87 w Bierzynie

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 7 w Boniewie

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek akacja z terenu działki nr 56 w Lubominie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 40/4 i 40/5 w Osieczu Wielkim

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew oraz krzewów z terenu działki nr 123 w Osieczu Wielkim

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew z terenu działek nr 125 w miejscowości Boniewo oraz 51/3 w miejscowości Jastrzębiec.

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 82 w Lubominie Rządowym

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 60/5 w Otmianowie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 12 i 19 w miejscowości Jastrzębiec

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 32 w miejscowości Sarnowo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 97 w miejscowości Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 226 i 227 w Bierzynie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 12 w miejscowości Wólka Paruszewska

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 49 i 50/2 w miejscowości Grójcu

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 84 w Grójczyku

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 51/5 w Grójcu

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 140 w miejscowości Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 128/1 i 2/1 w Otmianowie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 28/1 w Otmianowie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 8 i 16 w Janowie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 107,159 i 84 w Arciszewieci Jastrzębiec

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 125 w miejscowości Boniewo oraz 51/3 w miejscowości Jastrzębiec

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 120 w miejscowości Lubomin

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 59 w miejscowości Lubomin

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 103 w miejscowości Lubomin

                                         &nbs [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 41 w miejscowości Otmianowo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 135 w miejscowości Żurawice

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 16 w miejscowości Grójczyku

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 75 w miejscowości Grójec

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 162 i 164 w miejscowości Lubomin

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 97 w miejscowości Boniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek 195 w miejscowości Anielin i 154/6 w miejscowości Łąki Wielkie

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 100/1 i 111 w miejscowości Łaki Markowe

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek 53/3 w miejscowości Grójczyk

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek 42 i 43 w miejscowości Łąki Markowe

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 145w miejscowości Arciszewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 144 i 142 w miejscowości Arciszewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek 152/1 w miejscowości Osiecz Mały

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 55 w miejscowości Bierzyn

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 136/3 w miejscowości Sulkówek

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 58/7 i 58/2 w miejscowości Sułkówek

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek 29/3 i 29/7 w miejscowości Łączewna

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 221 w miejscowości Jastrzębiec

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 200/2 w miejscowości Kaniewo

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 108/2 w miejscowości Łąki Markowe

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 1 / 2 w miejscowości Jastzrębiec

                                           [...]

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 146/11 i 26 w miejscowości Boniewo

                                           [...]

zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek 117 i 123 w miejscowości Osiecz Mały

                                         &nbs [...]

zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działek 8 i 9 w miejscowości Arciszewo

                                           [...]

wydanie zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki nr 146 w miejscowości Arciszewo

                                           [...]

zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki nr 61 w miejscowości Kaniewo

                                           [...]

zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki nr 53/1 w miejscowości Boniewo

                                           [...]

zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki nr 24 w miejscowości Bierzyn

                                           [...]

zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki nr 105 w miejscowości Czuple

                                           [...]

zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki nr 59/1 w miejscowości Sułkówek

                                           [...]

usunięcie drzew z terenu działek nr 4, 2, 126/2, 123, 122 w miejscowości Arciszewo

Boniewo dnia  17.01.2011 r.           DECYZJA   Na podstawie art.83.1 i art.86.1 pkt  8 i  9  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) [...]

usunięcie krzewów z terenu działki nr 124 w miejscowości Sułkówek

Boniewo dnia  13.01.2011 r.          DECYZJA    Na podstawie art.83.1 i art.86.1 pkt 13  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) oraz  [...]

usunięcie drzew z terenu działki nr 170/ 1 w miejscowości Boniewo oraz nr 56 w miejscowości Łąki Zwiastowe

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew z terenu działki nr 58 i 194/3 w miejscowości Żurawice

                                           [...]

usunięcie drzew z terenu działki nr 10 w miejscowości Boniewo oraz nr 40 w miejscowości Otmianowo

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 87 w miejscowości Boniewo

                                           [...]

wycinka drzew działek nr 131/2 i 131/3 w miejscowości Otmianowo

                                           [...]

wycinka drzew działki nr 109 w miejscowości Bierzyn

                                           [...]

wycinka drzew 15, 17, 18 w miejscowości Łąki Wielkie

                                           [...]

wycinka drzew Grójczyk 50

                                           [...]

wycnika drzew Bierzyn 31

                                           [...]

Wycinka drzew Łąki Wielkie 32

                                         &nbs [...]

Wycinka drzew Łąki Wielkie 50,52

                                           [...]

Wycinka drzew Jerzmanowo 22/2

                                           [...]

Wycinka drzew boniewo 51/1

                                         &nbs [...]

Wycinka drzew Lubomin Rządowy 27/3

                                           [...]

Wycinka drzew Arciszewo 34/4

                                         &nbs [...]

wycikna drzew Grójczyk 47

                                         &nbs [...]

Wycinka drzew Łączewna 64

                                           [...]

wycinka drzew Grójczyk 28

                                         &nbs [...]

Wycinka drzew Bierzyn 110,124

                                         &nbs [...]

wycinka drzew Grójczyk 45

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Michałowo 134

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Grójczyk 77/2

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Sarnowo 13

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Otmianowo 29

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Bierzyn 188

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Bnin 51

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Kaniewo 13

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Czuple 76

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Lubomin 41

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Lubomin Rządowy 51/2

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Kaniewo 61

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Łąki Wielkie 84/2

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Sułkówek 42

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Osiecz Wielki 24

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Janowo 13

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Łąki Markowe 3

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Żurawice 118

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Żurawice 113/1

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Grójczyk 57/2

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Boniewo Kolejowa 4/2

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Grójczyk 27

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew Otmianowo 8

                                         &nbs [...]

usunięcie drzew m. Kaniewo 03.09.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 03 września 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Kaniewo [...]

usunięcie drzew m. Boniewo 31.08.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Boniewo [...]

usunięcie drzew m. Sułkówek 25.08.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Sułkówek [...]

usunięcie drzew m. Otmianowo 24.08.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Otmianowo [...]

usunięcie drzew m. Sarnowo 24.08.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Sarnowo [...]

usunięcie drzew m. Łąki Wielkie 17.08.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Łąki Wielkie [...]

usunięcie drzew m. Łączewna 11.08.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Łączewna [...]

usunięcie drzew m. Arciszewo 11.08.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Arciszewo [...]

usunięcie drzew m. Arciszewo 05.08.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 05 sierpnia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Arciszewo [...]

usunięcie drzew m. Lubomin Leśny 28.07.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Lubomin Leśny [...]

usunięcie drzew m. Bierzyn 20.07.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Bierzyn [...]

usunięcie drzew m. Łączewna 19.07.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Łączewna [...]

usunięcie drzew m. Grójec 15.07.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Grójec [...]

usunięcie drzew m. Łączewna 23.06.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Łączewna [...]

usunięcie drzew m. Kaniewo 15.06.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Kaniewo [...]

usunięcie drzew m. Łączewna 08.06.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 08 czerwca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Łączewna [...]

usunięcie drzew m. Lubomin Rządowy 02.06.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 02 czerwca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Lubomin Rządowy [...]

usunięcie drzew m. Sułkówek 01.06.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Sułkówek [...]

usunięcie drzew m. Kaniewo 21.05.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Kaniewo [...]

usunięcie drzew m. Łączewna 20.05.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Łączewna [...]

usunięcie drzew m. Arciszewo 17.05.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Arciszewo [...]

usunięcie drzew m. Boniewo 17.05.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Boniewo [...]

usunięcie drzew m. Osiecz Wielki 05.05.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 05 maja 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Osiecz Wielki [...]

decyzja Saniko 29.04.10

Boniewo dnia 29.04.2010 r.DECYZJA [...]

decyzja dot. odbioru odpadów SANIKO 29.04.2010

Boniewo dnia 29.04.2010 r. DECYZJA Na podstawie art 7 ust. 1 pkt 1, ust.6, art.9 ust.1, ust. 1A, ust 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. Z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z poźn.zmianami/, po [...]

usunięcie drzew m. Grójczyk 13.04.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Grójczyk [...]

usunięcie drzew m.. Mikołajki 29.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Mikołajki [...]

usunięcie drzew m. Łąki Wielkie 29.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Łąki Wielkie [...]

usunięcie drzew m. Mikołajki 29.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Mikołajki [...]

usunięcie drzew m. Osiecz Wielki 29.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Osiecz Wielki [...]

usunięcie drzew m. Otmianowo 23.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Otmianowo [...]

usunięcie drzew m. Lubomin 23.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Lubomin [...]

usunięcie drzew m. Otmianowo 22.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Otmianowo [...]

usunięcie drzew m. Boniewo 17.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Boniewo [...]

usunięcie drzew m. Janowo 16.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Janowo [...]

usunięcie drzew m. Grójec 16.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Grójec [...]

usunięcie drzew m. Bierzyn 15.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Bierzyn [...]

usunięcie drzew m. Grójczyk 15.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Grójczyk [...]

usunięcie drzew m. Kaniewo 15.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Kaniewo [...]

usunięcie drzew m. Wólka Paruszewska 15.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Wólka Paruszewska [...]

usunięcie drzew m.. Łąki Wielkie 15.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Łaki Wielkie [...]

usunięcie drzew m. Grójczyk 11.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Grójczyk [...]

usunięcie drzew m. Otmianowo 11.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Otmianowo [...]

usunięcie drzew m. Sarnowo 11.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Sarnowo [...]

uchylenie decyzji usunięcie drzew m.Grójec 10.03.2010

Boniewo dnia 10 marca 2010 r.DECYZJANa podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/uchylamostateczną decyzję Wójta Gminy Boniewo z dnia 13 [...]

usunięcie drzew m. Arciszewo. 09.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 09 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Arciszewo [...]

usunięcie drzew m. Arciszewo 09.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 09 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Arciszewo [...]

usunięcie drzew m. Otmianowo 09.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 09 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Otmianowo [...]

usunięcie drzew m. Czuple 09.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 09 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Czuple [...]

usunięcie drzew m. Grójczyk 08.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 08 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Grójczyk [...]

usunięcie drzew m. Arciszewo. 08.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 08 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Arciszewo [...]

usunięcie drzew m. Arciszewo 08.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 08 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Arciszewo [...]

usunięcie drzew m.. Janowo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 08 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Janowo [...]

usunięcie drzew m.. Bierzyn..

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 08 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Bierzyn [...]

usunięcie drzew m. .Kaniewo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Kaniewo [...]

usunięcie drzew m.Osiecz Wielki

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 04 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Osiecz Wielki [...]

usunięcie drzew m. Osiecz Wielki 03.03.2010

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 03 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Osiecz Wielki [...]

usunięcie drzew m.Lubomin ..

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 03 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Lubomin [...]

usunięcie drzew m.Bierzyn.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Bierzyn [...]

usunięcie drzew m. .Sułkówek.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Sułkówek [...]

usunięcie drzew m.Janowo.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 01 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Janowo [...]

usunięcie drzew m.Łąki Wielkie.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 01 marca 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Łąki Wielkie [...]

usunięcie drzew m. Czuple

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 26 luty 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Czuple [...]

usunięcie drzew m... Otmianowo..

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 luty 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Otmianowo [...]

usunięcie drzew m.. Czuple

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Czuple [...]

usunięcie drzew m. Czuple.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Czuple [...]

usunięcie drzew m.. Arciszewo..

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 23 luty 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Arciszewo [...]

usunięcie drzew m. Otmianowo..

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 18 luty 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Otmianowo [...]

usunięcie drzew m.. Łąki. Wielkie..

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 15 luty 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Łąki Wielkie [...]

usunięcie drzew m.. Grójczyk.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 15 luty 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m.Grójczyk [...]

usunięcie drzew m. Łąki Wielkie..

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 12 luty 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Łąki Wielkie [...]

usunięcie drzew m. Arciszewo..

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 9 luty 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Arciszewo [...]

usunięcie drzew m. Łąki Markowe.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 8 luty 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Łąki Markowe [...]

usunięcie drzew m. Grójec...

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 8 luty 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Grójec [...]

usunięcie drzew m... Grójec..

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Grójec [...]

usunięcie drzew m. Lubomin...

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Lubomin [...]

usunięcie drzew m. Łąki. Wielkie.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Łąki Wielkie [...]

usunięcie drzew m... Osiecz Wielki

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Osiecz Wielki [...]

usunięcie drzew m. Osiecz Mały.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Osiecz Mały [...]

usunięcie drzew m. Lubomin Rządowy.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Lubomin Rządowy [...]

usunięcie drzew m. Łąki Zwiastowe.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Łąki Zwiastowe [...]

usunięcie drzew m. Bierzyn.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Bierzyn [...]

usunięcie drzew m. Bierzyn

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Bierzyn [...]

usunięcie drzew m.. Boniewo.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Boniewo [...]

usunięcie drzew m. Osiecz Wielki...

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Osiecz Wielki [...]

usunięcie drzew m. Grójczyk.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Grójczyk [...]

usunięcie drzew m. Grójec..

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Grójec [...]

usunięcie drzew m. Boniewo...

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Boniewo [...]

usunięcie drzew m. Boniewo ...

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Boniewo [...]

usunięcie drzew m.. Łąki Wielkie

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Łąki Wielkie [...]

usunięcie drzew m. Osiecz Wielki..

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Osiecz Wielki [...]

usunięcie drzew m. Jastrzębiec.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m.Jastrzębiec [...]

usunięcie drzew m. Boniewo..

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Boniewo [...]

usunięcie drzew m. Lubomin ..

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Lubomin [...]

usunięcie drzew m..Bierzyn

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m.Bierzyn [...]

usunięcie drzew m.. Osiecz Wielki.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Osiecz Wielki [...]

usunięcie drzew m. Boniewo.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m.Boniewo [...]

usunięcie drzew m. Anielin ..

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m.Anielin [...]

usunięcie drzew m.. Grójec..

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m. Grójec [...]

usunięcie drzew m....Osiecz Wielki

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie usunięcia drzew m.Osiecz Wielki [...]

usunięcie drzew m. Mikołajki.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m.Mikołajki [...]

usunięcie drzew m. Lubomin.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m. Lubomin [...]

usunięcie drzew m. Sułkówek.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m. Sułkówek [...]

usunięcie drzew m. Łąki Wielkie.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m. Łąki Wielkie [...]

usunięcie drzew m. Arciszewo.

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m. Arciszewo [...]

usunięcie drzew m. Jerzmanowo..

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m. Jerzmanowo [...]

usunięcie drzew m.. Sułkówek

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m.Sułkówek [...]

usunięcie drzew m... Arciszewo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m.Arciszewo [...]

usunięcie drzew m.. Arciszewo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m.Arciszewo [...]

usunięcie drzew m.... Osiecz Wielki

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m.Osiecz Wielki [...]

usunięcie drzew m. Anielin

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m.Anielin [...]

usunięcie drzew m...Osiecz Wielki

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m.Osiecz Wielki [...]

usunięcie drzew m.. Anielin

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m.Anielin [...]

usunięcie drzew m. Kaniewo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m.Kaniewo [...]

usunięcie drzew m.. Osiecz Wielki

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m.Osiecz Wielki [...]

usunięcie drzew m.. Otmianowo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 04 listopada 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m.Otmianowo [...]

usunięcie drzew m.. Kaniewo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 października 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m.Kaniewo [...]

usunięcie drzew m. Sarnowo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 października 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m.Sarnowo [...]

usunięcie drzew m.... Boniewo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 października 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m.Boniewo [...]

usunięcie drzew m... Anielin

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 poaździernika 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m.Anielin [...]

usunięcie drzew m.. Łączewna

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 06 października 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m.Łączewna [...]

usunięcie drzew m.. Boniewo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 6 października 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m.Boniewo [...]

usunięcie drzew m. Krajanki

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 września 2009 roku w sprawie usunięcia drzew m.Krajanki [...]

usunięcie drzew m. Otmianowo 164/1

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 września 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Otmianowo [...]

usunięcie drzew m. Otmianow 270/3

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 września 2009 roku w sprawie usunięcia drzeww m.Otmianowo [...]

usunięcie drzew m.Otmianowo 45

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 września 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m.Otmianowo [...]

usunięcie drzew m.Bierzyn

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 23 września 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Bierzyn [...]

usunięcie drzew w m. Lubomin

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 września 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Osiecz Mały  [...]

usunięcie drzew w m. Osiecz Mały

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 września 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Osiecz Mały [...]

usunięcie drzew m.Sułkówek

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 września 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Sułkówek [...]

usunięcie drzew w m.Boniewo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 15 września 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Boniewo [...]

usunięcie drzew w m. Sułkówek

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 14 września 2009 roku  w sprawie usunięcia drzew w m. Sułkówek [...]

usunięcie drzew w m. Bierzyn 25

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 10 września 2009 roku  w sprawie usunięcia drzew w m. Bierzyn [...]

usunięcie drzew m. Janowo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 9 września 2009 roku  w sprawie usunięcia drzew w m. Janowo  [...]

usunięcie drzew w m.Łączewna

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 8 września 2009 roku  w sprawie usunięcia drzew w m. Łączewna   [...]

usunięcie drzew w m. Grójec

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 8 września 2009 roku  w sprawie usunięcia drzew w m. Grójec [...]

usunięcie drzew w m. Otmianowo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 4 września 2009 roku  w sprawie usunięcia drzew w m. Otmianowo [...]

usunięcie drzew w m. Anielin dz.ew.220 i 261

Decyzja Wójt Gminy Boniewo z dnia 4 września  2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Anielin [...]

usunięcie drzew m. Żurawice

Decyzja Wójt Gminy Boniewo z dnia 1 września  2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Żurawice [...]

usunięcie drzew m. Łączewna dz.ew.62/2

Decyzja Wójt Gminy Boniewo z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Łączewna [...]

usunięcie drzew m. Osiecz Mały

Decyzja Wójt Gminy Boniewo z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Osiecz Mały [...]

usunięcie drzew m. Łączewna

Decyzja Wójt Gminy Boniewo z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Łączewna [...]

usunięcie drzew m. Osiecz Wielki 38 m.4/5

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 3 sierpnia 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Osiecz Wielki 38 m.4/5 [...]

usunięcie drzew m. Łączewna nr. 62/5

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 21 lipca 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Łączewna nr. 62/5 [...]

usunięcie drzew m. Łąki Zwiastowe 13

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 26 czerwca 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Łąki Zwiastowe 13 [...]

usunięcie drzew m. Lubomin Rządowy 19a

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 30 czerwca 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Lubomin Rządowy 19a [...]

usunięcie drzew m. Jerzmanowo nr 24

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 12 czerwca 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m.Jerzmanowo [...]

usunięcie drzew Boniewo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Boniewo [...]

usunięcie drzew m.Boniewo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 20 maja 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Boniewo  [...]

usunięcie drzew m. Mikołajki

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 12 maja 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Mikołajki [...]

Wycinka drzew Osiecz Wielki

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie wycinki drzew w m. Osiecz Wielki [...]

Wycinka drzew w m.Arciszewo 161

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 5 maja 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Arciszewo dz.ew. 161 [...]

Wycinka drzew w m. Łąki Zwiastowe

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Łąki Zwiastowe [...]

Wycinka drzew w m. Anielin

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia  20 kwietnia  2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Anielin [...]

usunięcie drzew w m. Anielin 24

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Anielin [...]

usunięcie drzew m. Jastrzębiec 12

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dni 16 kwietnia 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Jastrzębiec [...]

usunięcie drzew w m. Arciszewo 34/2

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Arciszewo [...]

usunięcie drzew m. Lumonin 14

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 14 kwietnia 2009 roku w  sprawie usunięcie drzew w m. Lubomin [...]

usunięcie drzew m. Lubomin Rządowy 57/1

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 8 kwietnia 2009 roku w  sprawie usunięcie drzew w m. Lubomin Rządowy [...]

usunięcie drzew w m. Łąki Wielkie

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 8 kwietnia 2009 roku w  sprawie usunięcie drzew w m. Łąki Wielkie [...]

usunięcie drzew w m.Bierzyn

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 3 kwietnia 2009 roku w  sprawie usunięcie drzew w m. Bierzyn [...]

usunięcie drzew w m. Anielin

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 2 kwietnia 2009 roku w  sprawie usunięcie drzew w m. Anielin [...]

usunięcie drzew w m. Bierzyn 59

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 1kwietnia 2009 roku w  sprawie usunięcie drzew w m. Osiecz Wielki [...]

usunięcie drzew w m. Michałowo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 1 kwietnia 2009 roku w  sprawie usunięcie drzew w m. Michałowo [...]

zezwolenie na usunięcie drzew Arciszewo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie usunięcia  drzew w m.Arciszewo [...]

zezwolenie na usunięcie drzew Boniewo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie usunięcia  drzew w m.Boniewo [...]

zezwolenie na usunięcie drzew

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie usunięcia  drzew w m. Arciszewo [...]

zezwolenie na usunięcie drzew Żurawice

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia  20 marca 2009 roku w sprawie usunięcia  drzew w m.Żurawice [...]

zezwolenie na usunięcie drzew Lubomin II

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 19  marca 2009 roku w sprawie usunięcia  drzew w m.Lubomin [...]

zezwolenie na usunięcie drzew Łaki Wielkie

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie usunięcia  drzew w m.Łąki Wielkie [...]

zezwolenie na usunięcie drzew Lubomin

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie usunięcia  drzew w m.Lubomin [...]

zezwolenie na usunięcie drzew Anielin

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 6  marca 2009 roku w sprawie usunięcia  drzew w m.Anielin [...]

zezwolenie na usunięcie drzew Lubomin Rządowy

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 3  marca 2009 roku w sprawie usunięcia  drzew w m.Lubomin Rządowy [...]

zezwolenie na usunięcie drzew Boniewo ul. Kolejowa

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie usunięcia  drzew w m. Boniewo [...]

usunięcie drzew m. Sułkówek

Decyzja Wójta Gminy Boniewo  z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Sułkówek [...]

usunięcie drzew Lubomin Rządowy

Decyzja Wójta Gminy Boniewo  z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Lubomin Rządowy [...]

usunięcie drzew m. Osiecz Wielki

Decyzja Wójta Gminy Boniewo  z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Osiecz Wielki [...]

usunięcie drzew m. Lubomin dz. 186

Decyzja Wójta Gminy Boniewo  z dnia  19 lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Lubomin [...]

usunięcie drzew m. Jerzmanowo dz.248 i 255

Decyzja Wójta Gminy Boniewo  z dnia 16  lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Jerzmanowo [...]

usunięcie drzew m.Lubomin

Decyzja Wójta Gminy Boniewo  z dnia 16  lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Lubomin [...]

usunięcie drzew m. Arciszewo dz.ew.48

Decyzja Wójta Gminy Boniewo  z dnia 12  lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Arciszewo [...]

usunięcie drzew m.Michałowo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo  z dnia 12  lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Michałowo [...]

usunięcie drzew m.Arciszewo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo  z dnia 12  lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Arciszewo [...]

usunięcie drzew Powiatowy Zarząd Dróg

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku [...]

usunięcie drzew m. Lubomin

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Lubomin [...]

usunięcie drzew m.Otmianowo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Otmianowo [...]

usunięcie drzew m. Jerzmanowo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew  w. Jerzmanowo [...]

usunięcie drzew m. Lubomin Rządowy

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Lubomin Rządowy [...]

usunięcie drzew m. Boniewo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Boniewie [...]

usunięcie drzew Lubomin

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Lubomin Rządowy [...]

usunięcie drzew m. Otmianowo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Otmianowo [...]

usunięcie drzew m. Arciszewo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Arciszewo [...]

usunięcie drzew m. Jastrzębiec

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Jastrzębiec [...]

usunięcie drzew m. Wólka Paruszewska

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m.Wólka Paruszewska  [...]

usunięcie drzew m. Osieczu Wielkim

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Osiecz Wielki [...]

usunięcie drzew m. Lubomin Leśny

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Lubomin  Leśny [...]

usunięcie drzew m. Boniewo ul. Kościela

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Boniewo ul. Kościelna [...]

Decyzja w spr.usunięcia drzew m. Lubomin

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m.Lubomin [...]

Decyzja w spr. usunięcia drzew w m.Lubmin OSP

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m.Lubomin OSP [...]

usunięcie drzew m. Łąki Zwiastowe

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia  22 stycznia  2009 roku w sprawie usunięcia drzew w m.  Łąki Zwiastowe [...]

decyzja w sprawie usnięcia drzew m. Sarnowo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo  z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie usnięcia drzew w miejscowości Sarnowo [...]

Decyzja w sprawie usunięcia drzew w m. Bierzyn

Decyzja w sprawie usunięcia drzew w m. Bierzyn [...]

decyzja w spr. usunięcia drzew m.Boniewo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w miejscowości Boniewo ul. Lipowa 16 [...]

decyzja w spr. usunięcia drzew m.Anielin

Decyzja Wójta Gminy Boniewo  z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie usunięcia drzew w miejscowości Anielin. [...]

Decyzja w spr. usunięcia drzew w m.Otmianowo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia w sprawie usunięcia drzew w m. Otmianowo [...]

decyzja w spr. usunięcia drzew Czuple

Decyzja Wójta Gminy Boniewo w sprawie usunięcia drzew w m. Czuple [...]

decyzja w spr. usunięcia drzew m.Arciszewo

Decyzja Wójta gminy Boniewo w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew dla Pani Elżbiety Szyburskiej zam. Arciszewo [...]

decyzja w sprawie usunięcia drzew m.Grójec

Decyzja Wójta Gminy Boniewo w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew dla Pana Pawła Kaniewskiego zam Grójec 10a [...]

wycinka drzew Otmianowo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo w sprawie wydania zezwolenia na usnięcie drzew dla Pana Krzysztofa Wojciechowskiego zam. Otmianowo 7 [...]

wycinka drzew m. Otmianowo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 4 września 2008 roku w sprawie usunięcia drzew w m. Otmianowo [...]

decyzja w sprawie usunięcia drzew m. Boniewo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo w sprawie usunięcia drzew dla Pana Zbigniewa Jabłońskiego zam. Boniewo ul. Szkolna 22 [...]

wycinka drzew w m.Boniewo

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 sierpnia 2008 roku w sprawie usunięcia drzew w miejscowości Boniewo [...]

decyzja w spr. usunięcia drzew

Decyzja Wójta Gminy Boniewo w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew dla Pani Jadwigi Komorowskiej zam. Kaniewo 1 [...]

Wycinka drzew

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 21 sierpnia w sprawie usunięcia drzew w miejscowości Kaniewo [...]

zezwolenie usunięcie drzew

Decyzja Wójta Gminy w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew dla Pana Jerzego Kowalczyka [...]

usunięcie drzew

Decyzja Wójta Gminy w sprawie wydania zezwolenia na usnięcie drzew dla Pani Ciechalskiej Katarzyny [...]

Decyzja 26 maja 2008 - III

Decyzja Wójta Gminy Boniewo w sprawie usunięcia drzew dla pana Leszka Rosińskiego [...]

Decyzja 26 maja 2008 roku II

Decyzja Wójta Gminy Boniewo w sprawie usunięcia drzew dla Pana Ireneusza Kuźniarkiewicza [...]

Decyzja 26 maja 2008 roku

Decyzja Wójta Gminy Boniewo w sprawie usunięcia drzew dla Pana Adama Zwoniarkiewicza [...]

GRAMET

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie usunięcia drzew [...]

Gańczak Zenon

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie usunięcia drzew [...]

Natczak Jan

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie usunięcia drzew [...]

Wojciechowski Marcin

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie usunięcia drzew [...]

Karpiński Dionizy

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie usunięcia drzew [...]

Kaniewski Stanisław

Decyzja Wójta Gminy Boniewo w sprawie usunięcia drzew przez pana Kaniewskiego Stanisława [...]

Decyzja 25 luty 2008 - II

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 25 lutego 2008 roku w sprawie usunięcia drzew [...]

Decyzja 25 luty 2008

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 25 lutego 2008 roku w sprawie usunęcia drzew [...]

Decyzja 25 luty

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 25 lutego 2008 roku w sprawie usunięcia drzew [...]

Decyzja 21 luty

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 21 lutego 2008 roku w sprawie usunięcia drzew [...]

Decyzja w sprawie usunięcia drzew 14 luty 2008

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 14 lutego 2008 roku w sprawie usunięcia drzew w miejscowości Bierzyn [...]

decyzja 14 luty 2008

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 14 lutego 2008 roku w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew [...]

Decyzja dotycząca usuwania drzew 2

Decyzja Wójta Gminy Boniewo w sprawie usunięcia drzew z 14 lutego 2008 roku [...]

Decyzja usunięcia drzew 1/2008

Decyzja Wójta Gminy Boniewo w sprawie usunięcia drzew [...]

Decyzja usunięcia drzew

Decyzja Wójta Gminy Boniewo w sprawie usunięcia drzew [...]

Ochotnicza Straż Pożarna

Decyzja Wójta Gminy Boniewo w sprawie usunięcia drzew dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie [...]

Decyzja dotycząca usuwania drzew

Decyzja Wójta Gminy z 12 września 2007 roku w sprawie usuwania drzew [...]

decyzja w sprawie usunięcia drzew

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 12 września 2007 roku w sprawie usunięcia drzew [...]

decyzja

Decyzja Wójta Gminy Boniewo z 12 września w sprawie usunięcia drzew [...]

Wniosek Pana Piotra Łuczak

Wniosek Pana Piotra Łuczak w sprawie usunięcia drzew [...]

Wniosek Kaczmarek Katarzyny

Wniosek Pani Kaczmarek Katarzyny [...]

metryczka