PROTOKÓŁ Nr 44.2018 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy

Or.0012.44.2018

PROTOKÓŁ Nr 44.2018
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 07 września 2018 r.
w godzinach od 9,00 do 10,30

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecna radna Wioletta Pietrucha, Urszula Wójcińska, Henryka Wojasińska i radny Damian Biernacki. Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad.
Radny Kubiak zaproponował wprowadzenie punktu dotyczącego partycypacji w kosztach utrzymania kursów autobusowych PKS w celu dowożenia dzieci do szkół ponadgimnazjalnych.
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że planował ten temat przedstawić w punkcie „sprawy różne”. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 10 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie projektów uchwał: a) w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Boniewie, b) w sprawie nadania nazwy rondu, c) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, d) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boniewo.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie.

Ad. pkt 2. Omówienie projektów uchwał Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i powiedział, że pozostała już tylko jedna klasa gimnazjum i od roku szkolnego 2019/2020 pozostanie już tylko szkoła podstawowa. Rada rodziców, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski wystąpili z wnioskiem do Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o nadanie imienia szkole podstawowej, jest już opracowywany sztandar. Szkoła Podstawowa w Boniewie będzie miała nadane imię takie samo jak gimnazjum „ Obrońców Ziemi Kujawskiej”. Przewodniczący zapoznał z projektem stosownej uchwały, który został zaakceptowany przez radnych. Kolejny temat jaki przedstawił przewodniczący to nadanie nazwy rondu w Boniewie. Powiedział, że każda gmina chce pozostawić ślad z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest propozycja by w naszej gminie nadać nazwę rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulicy Szkolnej i Kolejowej w Boniewie. Zapoznał ze stosownym projektem uchwały, który został zaakceptowany przez radnych.

Wójt Gminy poinformował radnych, ze został złożony wniosek na wcześniej już wspominaną „ławeczkę stulecia”, jak dostaniemy na to środki, to będzie ona zlokalizowana przy Urzędzie Gminy w Boniewie. Uroczystość obchodów „100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę” planowana jest na 4 listopada br., uroczystość zostanie rozpoczęta mszą świętą, następnie na hali odbędzie się koncert orkiestry myśliwskiej.

Kolejny temat jaki został omówiony to ustalenie opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. Wójt Gminy poinformował, że na nasz teren chce wejść firma, która gwarantuje dostarczenie światłowodu do 500 mieszkańców przy niskiej opłacie za zajęcie pasa drogowego- 1 zł. Jest też prośba Ministra Cyfryzacji o ustalenie tej niskiej kwoty, bo nasze tereny mają białą plamę, co do internetu. Wszyscy wokół nas już obniżyli stawki zarówno województwo jak i starostwo oraz ościenne gminy. Wójt powiedział, że jest taki pomysł by szkoła miała internet za darmo i mieszkańcy za niższą cenę. Będzie to internet otwarty to znaczy, że różne firmy będą mogły nim zawiadywać i zawierać umowy z mieszkańcami. Największy problem tej firmy to jest zakopanie kabla w ziemi ( będą to duże koszty). Na pewno u nas na niekorzyść jest rozproszona zabudowa gospodarstw. Mogą nie wszyscy mieć dostęp do tego internetu.

Radny Gazda powiedział, że robi się plany, mówi się o białych plamach, ale czy ktoś robił rozeznanie kto chce ten internet i jaka jest potrzeba.

Wójt odpowiedział, że nikt takiego rozeznania nie robił. Zapoznał z projektem uchwały Gminy Kowal, którą proponował zweryfikować i przyjąć.

Sekretarz Gminy przedstawiła temat ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boniewo. Wyjaśniła, że w miesiącu lutym br. podejmowaliśmy taką uchwałę, ale już w miesiącu marcu zmieniły się przepisy. W ustawie został nałożony obowiązek podjęcia nowej ustawy. Nazewnictwo się zmieniło były punkty, a teraz maksymalna liczba zezwoleń. Jest też wymóg uzyskania opinii przez jednostki pomocnicze ( sołectwa). Projekt uchwały został zaakceptowany przez radnych.

Ad. pkt 3. Sprawy różne Przewodniczący obrad przedstawił temat zakomunikowany na początku posiedzenia przez radnego Kubiaka, iż PKS chce zlikwidować kilka kursów i wychodzą z propozycją dokładania środków do tych kursów przez samorządy.

Radny Kubiak powiedział, że PKS chce 7 tysięcy na rok, dotyczy to kursów porannych i popołudniowych, tych którymi dojeżdżaj uczniowie do szkół.

Radny Gazda powiedział, że PKS sprzedaje bilety miesięczne uczniom, ale nie zapewnia dowozu docelowego do przystanku.

Skarbnik Gminy powiedział, że samorządy dopłacają do kursów, ale wtedy gdy dotyczy to uczniów dowożonych do szkół podstawowych. Wójt Gminy poinformował o uruchomionych i dopłacanych kursach do przewozu pracowników do pracy w Pikutkowie. Poinformował o rozwiązaniach praktykowanych przez Starostwo Lipnowskie, które zakupiło busy do przewozu osób na liniach mało opłacalnych, dlaczego tego nie robi nasze starostwo, nie wie. Zdaniem Wójta tabor autobusowy jest transportem publicznymi uważa, że Marszałek i Starosta nie mogą naszej gminy pozostawić bez transportu publicznego.

Radna Wojasińska powiedziała, że jak zabiorą nam kursy autobusowe, to nie będzie dobrze. Nie wszyscy mają samochody i zwykły śmiertelnik tego nie wytrzyma. Często dojechać musi do lekarza, szpitala i będzie wyczekiwał za przewozem.

Wójt Gminy powiedział, że problem z transportem jest nie tylko u nas, ale i w innych krajach. Na przykład w Anglii rozwiązali to w ten sposób, że weszli w partnerstwo publiczno-prywatne na zasadzie usług sąsiedzkich ( zawierane są umowy). W naszej sytuacji powinno dojść do spotkania z przedstawicielem PKS i Urzędu Marszałkowskiego .

Radna Wójcińska poruszyła temat dowożenia dzieci ze Sułkówka przez Grójec, bo samochód jedzie do Smogorzewa.

Wójt Gminy poprosił o cierpliwość, będą jeszcze godziny pozalekcyjne i na pewno trasy dowożenia się zmienią, będziemy to analizować.

Radny Gazda powiedział, że dzieci jak mają bliżej niż 3 km, to powinni dojść do przystanku wyznaczonego.

Radny Bocian zwrócił się z prośba o ustawienie znaku ograniczającego prędkość w miejscowości Otmianowo od strony Pani Majchrzak w kierunku od Jerzmanowa. Drugą sprawę jaka zakomunikował to zabezpieczyć obsypujący się rów koło Pana Płacheckiego.

Wójt Gminy powiedział, że ten temat jest już zgłoszony, wyjaśnił temat Domu Ludowego w Otmianowie. Poinformował, że został sporządzony akt notarialny w 1932 r. i należy się udać do Archiwum Państwowego w celu wyjaśnienia tematu.

Zakomunikowany został temat Pana Korytkowskiego z Otmianowa , który potrzebuje pomocy, sugerowano zatrudnić opiekunkę.

Wójt Gminy powiedział, że jesteśmy najmniejszą gminą, najbiedniejszą i mamy zatrudnione 2 opiekunki, inne gminy jakoś sobie radzą bez opiekunek. Koszt umieszczenia osoby w Domu Pomocy jest około 3 tysięcy zł miesięcznie i te koszty pokrywa gmina.

Sekretarz Gminy powiedziała, że przerabialiśmy już takie przypadki, gdzie rodzina sprzedała majątek, a babcia została z psem. Musieliśmy zająć się tą babcią, a rodzina nas jeszcze za to zrugała. Odwołaliśmy się do moralności i wtedy zajęli się i płacili za umieszczenie tej babci w ośrodku. Ad. pkt 4. Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła:                                Przewodniczący obrad

Grażyna Kwiatkowska                                          Adam Ciesielski

Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (5 listopada 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 listopada 2018, 13:30:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij