UCHWAŁA Nr XV/119/16 w sprawie przejęcia przez Gminę Boniewo obowiązku odbioru i wywozu nieczystości ciekłych i ustalenia stawki opłaty za jego realizację

UCHWAŁA Nr XV/119/16
 RADY GMINY BONIEWO
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Boniewo obowiązku odbioru i wywozu nieczystości ciekłych i ustalenia stawki opłaty za jego realizacjęNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 ) oraz art. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 250, poz. 1250 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Boniewo oraz ich dowóz do gminnej oczyszczalni ścieków w Boniewie będzie organizowany i wykonywany przez Gminę Boniewo.

§ 2. Odbiór i wywóz nieczystości będzie się odbywał na podstawie umowy zawieranej przez właściciela nieruchomości i Gminę Boniewo, przy użyciu sprzętu będącego własnością Gminy.

§ 3. Stawkę opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości za odbiór i transport nieczystości ciekłych ustala się w wysokości 16,50 zł plus podatek Vat za 1 metr sześcienny nieczystości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/72/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy Adam Ciesielski

Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (14 listopada 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 grudnia 2016, 11:44:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij