Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami


Wójt Gminy Boniewo informuję , że zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 roku postępowania o wartości od 130.000 PLN będą prowadzone przy użyciu  środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:


https://platformazakupowa.pl/pn/boniewo/proceedings


Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej


https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (5 kwietnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 kwietnia 2021, 20:21:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 324