Zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię w gospodarstwie rolnym na działce nr 112/1 w miejscowości Łąki Zwiastowe, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 58/2021

Boniewo, dn. 28.12.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 27.12.2021 r. Pana (.............)*, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię w gospodarstwie rolnym na działce nr 112/1 w miejscowości Łąki Zwiastowe, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać
wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do  informacji publicznych z dnia 6 września 2001"


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 grudnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 grudnia 2021, 14:40:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 290