Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN i nn wraz z rozdzielnicami/szafkami pomiarowymi, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz wymianie słupów linii napowietrznej SN na działkach oznaczonych ...

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF 6733- 11/2021                              Boniewo, dnia 15.11.2021 r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j. ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 t.j. ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 listopada 2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą:
„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN i nn wraz z rozdzielnicami/szafkami pomiarowymi, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz wymianie słupów linii
napowietrznej SN na działkach oznaczonych nr 40, 41, 39/2, 45, 46, 15, 47/1, 47/43, 47/23
w obrębie Grójczyk gmina Boniewo oraz na działkach oznaczonych nr 147, 211, 214/1 w obrębie Siemnówek gmina Lubraniec”. ZPiPF.6733.11.2021 BIP.pdf (32kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (15 listopada 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 listopada 2021, 14:26:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 273