Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 14w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 30/2021

Boniewo, dn. 10.06.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana .......................... z dnia08.06.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 14w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskaćwyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 czerwca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 czerwca 2021, 14:52:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 339