Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/27 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO        ZPiPF. 6730-1/2021                                                      


   Boniewo, dn. 23.02.2021 r.
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
 Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.02.2021 r. na wniosek Pana ....................... z dnia 07.01.2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/27 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.

 Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
 
                              Wójt Gminy Boniewo   Marek Klimkiewicz
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (23 lutego 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 lutego 2021, 20:34:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 310