Budowa 2 budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 49/12 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO               Boniewo, dn. 06.11.2020 r.
   


ZPiPF 6730-42/2020                                                       
 
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
  Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.11.2020 r. na wniosek Pani ..., w imieniu której działa pełnomocnik Pan ..., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa 2 budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 49/12 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
 
                                                   Wójt Gminy Boniewo
                                                                          Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (6 listopada 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 listopada 2020, 11:27:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 554