Budowa silosu lejowego do ziarna z koszem przyjęciowym w gospodarstwie rolnym na działce nr 224/1 i 105 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo


 
 
       TIiRG 6730-9/2020                                           Boniewo, dn. 16.03.2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
            Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa silosu lejowego do ziarna z koszem przyjęciowym w gospodarstwie rolnym na działce nr 224/1 i 105 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”.
            Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
 
 
Zawiadomienie o wydaniu  decyzji  o warunkach zabudowy zawiadomienie.pdf (170kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 marca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 marca 2020, 11:42:08)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (20 kwietnia 2020, 08:25:24)
Zmieniono: wydanie decyzji o warunkach zabudowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 865