Budowa stacji transformatorowej STSKuz 20/160, budowa linii kablowej SN-15 KV i NN-04 KV ze złączami oraz przebudowa linii napowietrznej NN i demontaż w miejscowości Łączewna,


 
Nr TIiRG 7331-4/2010                                                    Boniewo, dnia 02.09.2011  r.
 
P O S T A N O W I E N I E
 
       Na podstawie art. 113 § 1 oraz art. 123 i art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)
 
p o s t a n a w i a  s i ę   sprostować  oczywistą omyłkę w decyzji Wójta Gminy Boniewo           o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr TIiRG 7331-4/2011 z dnia 27.05.2011 r dla przedsięwzięcia pn.„Budowa stacji transformatorowej STSKuz 20/160, budowa linii kablowej SN-15 KV i NN-04 KV ze złączami  oraz przebudowa linii napowietrznej NN i demontaż  w miejscowości Łączewna,  realizowanej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi  63/20, 55/2, 61/44, 61/43, 61/42, 61/30, 61/18, 61/19, 61/20  w sposób następujący :
 
1. W podstawie prawnej wyżej wymienionej decyzji winno być „na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 tejże ustawy (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Usług Projektowych Wykonawstwo i Nadzory Budowlane ELPRON z Włocławka działającej z upoważnienia Inwestora ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128.
 
U z a s a d n i e n i e
 
       W decyzji z dnia 27.05.2011  r.  Nr TIiRG 7331-4/2011,  została popełniona  oczywista omyłka polegająca na pominięciu nazwy Inwestora ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128.
Popełniony w decyzji  błąd stanowi oczywistą omyłkę, o której mówi  się w art. 113 § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami/.
 
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji postanowienia.
 
Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
 
Otrzymuje:
 
1. Pracownia Usług Projektowych, Wykonawstwo i Nadzory Budowlane ELPRON
    87-800 Włocławek, ul. M.C. Skłodowskiej 5/103,
2. ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128,
 
Do wiadomości :
1. Starostwo Powiatowe we  Włocławku, ul. Cyganka 28,
2. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    w  Toruniu, ul. Plac Teatralny 2,
3. a/a.
 
 
 

Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (2 września 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 września 2011, 19:09:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2113

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij