Zarządzenie nr 36/2010Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 24 września 2010w sprawie w sprawie odwołania Zastępcy Wójta

Zarządzenie nr 36/2010
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 24 września 2010


w sprawie w sprawie odwołania Zastępcy Wójta


                       ZARZĄDZENIE NR 36 /2010  
                        Wójta Gminy Boniewo
                      z dnia  24 września 2010r.
 
 
 
 
 
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta
                                              
 
 
                        Na podstawie art.26a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591  ze  zmianami)
z a r z ą d z a m, co następuje:
 
                                                             § 1
         Z dniem 24 września 2010 roku odwołuję Panią Annę Kozłowską ze stanowiska  Zastępcy Wójta.
 
 
                                                              § 2
                                                             
 
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Wójt Gminy
 
                                                                       mgr inż. Marek Klimkiewicz
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 września 2010, 11:05:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4969