NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXV/268/22 Rady Gminyz dnia 25 listopada 2022przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr XXXV/268/22
Rady Gminy
z dnia 25 listopada 2022


przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Uchwała Nr XXXV/268/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20023 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok uchwała 268.pdf (157kB) pdf   program.pdf (1412kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 grudnia 2022, 08:56:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 295